PL | UA

Konferencja w Lublinie



Fundacja Rodu Szeptyckich

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

„Kultura Liberalna”

Fundacja Duchowej Kultury Pogranicza


mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję nt.





"Ojciec Klemens Szeptycki -

- arystokrata, zakonnik, męczennik"






11 – 12 grudnia 2014 r




Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,

aula 241 Kampus Wschodni KUL

Droga Męczenników Majdanka 70

Lublin


Program konferencji