PL | UA

Inicjatywa na rzecz pojednania Polsko-Ukraińskiego

PROGRAM INICJATYWY NA RZECZ POJEDNANIA POLSKO-UKRAIŃSKIEGO
Pawliwka - Łuck - Sahryń, 6–7 lipca 2013

Organizatorzy:          Wschodnioeuropejski Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki w Łucku,

                           Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Współorganizatorzy/partnerzy:  ForumPolsko-Ukraińskie

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia

Fundacja Rodu Szeptyckich

Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu

Związek Ukraińców w Polsce

Roboczy komitet organizacyjny: Myrosław Marynowycz, prorektor Ukraińskiego UniwersytetuKatolickiego

 Jarosław Hrycak, profesor UUK

Wieńce pod pomnikiem ofiar w Pawliwce

 Anatolij Szwab, dziekanwydziału historiiWschodnioeuropejskiego 

 Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki

 Mirosław Czech, członek Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce 

 

6 lipca

Godz.13:30


Nabożeństwo w Pawliwce

ekumeniczne nabożeństwo żałobne w Pawliwce/Porycku przy symbolicznym grobie polskich ofiar. 

Wystąpienia osób duchownych

ekumeniczne nabożeństwo żałobne w Pawliwce/Porycku na cmentarzu parafialnym.

Wystąpienia osób duchownych i świeckich.

Godz.17:00
konferencja w Łucku z udziałem: rektora Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki Ihora Kocana, doradcy prezydenta RP Henryka Wujca,redaktora

Konferencja w Łucku

naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika, deputowanego do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala, wicerektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego Myrosława Marynowycza, ukraińskiego historyka Ihora Szczupaka
Godz. 20:00


spektakl teatralny w wykonaniu teatrów Sceny Prapremier InVitro Centrum Kultury w Lublinie i teatru Arabeski z Charkowa (Teatr Lalek,ul. Chmielnickiego 18).   
 

7 lipca

Godz. 15:00


Nabożeństwo w Saharyniu

ekumeniczne nabożeństwo żałobne  na cmentarzu w Sahryniu pod pomnikiem ukraińskich ofiar  konfliktu
Modlitwa za Wołyń. Молитва про Волинь

Bracie, za krzywdę Tobie wyrządzoną, za Twój ból i ból twoich krewnych, przebacz mi.

Za przelaną krew niewinną na Wołyniu i w Galicji, za niewiarę, przebacz mi, Bracie.

Nie z powodu polityki i dobrego sąsiedztwa, nie dla dobrego imienia narodu mojego, przebacz mi, Bracie. Wstyd pali moje serce, wstrzymuje oddech w piersiach, kiedy myślę o Twoim bólu, o zabitych Twoich braciach i siostrach na Wołyniu i w Galicji. Przebacz mi za nasz grzech.

Przebacz za głuchotę mojego serca, za skamieniałą duszę moją, za wyschnięte oczy Twoich bliskich.

Wesprzyj mnie, Bracie, w bólu mojej pokuty. Przebacz za tych, którzy nie chcą wraz ze mną wziąć ciężaru odpowiedzialności za zbrodnię wołyńską, przebacz za długie milczenie moich braci. Przebacz za tych, którzy nie widzą w tym grzechu. Przebacz za tych, którzy nie mogą uznać tej zbrodni za zbrodnię. Proszę o pobłażliwość i pokorę dla serc, zaślepionych własnym nieszczęściem i obrazą historyczną. Bądź ze mną, Bracie, w mojej szczerej pokucie.

Siostro, przebacz mi za brak czujności, za pogardę, za nieotarte łzy matki Twojej. Za Twój strach i moją pychę. Za niepochowanych braci i ojca. Za zabite dzieci. Za gwałty i kradzieże. Za nienasyconą wściekłość. Za popioły rozsiane wiatrem. Za nocne przerażenie. Za ciemność w oczach. Za czarne drogi i serca z kamienia. Przebacz mi, Siostro.

Wysłuchajcie nas, Bracia! Nie tylko ze względu na pokój między naszymi domami. Dla zachowania prawdy. Dla miłości. Dla Światła w sercach naszych dzieci. Proszę, podajcie nam rękę swojego szczerego wybaczenia. Bądźcie wrażliwi na naszą pokutę.

Panie, przebacz nam i obejmij nas. Nie zostawiaj nas samotnie, Ojcze, i bądź z nami, grzesznikami.

Брате, за кривду, завдану Тобі, за Твій біль і біль Твоїх родичів, пробач мені.

За пролиту невинну кров на Волині і в Галичині, за невіру мою, пробач мені, Брате.

Не заради політики та добросусідства, не заради доброго імені мого народу, пробач мені, Брате. Сором пропікає моє серце, дух спинає в грудях, коли думаю про Твій біль, про вбитих Твоїх братів і сестер на Волині та Галичині. Пробач мені за наш гріх.

Пробач за глухоту мого серця, за скаменілу душу мою, за висохлі очі Твоїх близьких.

Підтримай, Брате, у болю моєї покути. Пробач за тих, хто не хоче зі мною прийняти тягаря відповідальності за волинський злочин, пробач за тривале мовчання моїх братів.

Пробач за тих, хто не бачить гріха у тому. Пробач за тих, хто не може визнати цього злочину злочином. Прошу поблажливості й смирення до сердець, засліплених власним горем й історичними образами. Будь зі мною, Брате, у моїй щирій покуті.

Сестро, пробач мені за нечуйність, за погорду, за невтерті сльози матері Твоєї. За Твій страх і мій гонор. За непохованих братів і батька. За вбитих дітей. За ґвалт і злодійство. За невситиму лють. За попіл, звіяний вітром. За нічний жах. За морок в очах. За чорні дороги і кам'яні серця. Пробач мені, Сестро.

Почуйте нас, Брати! Не лише заради миру між нашими домами. Заради правди. Заради любові. Заради Світла у серцях наших дітей. Прошу, простягніть нам руку свого щирого вибачення. Будьте чуйними до нашої покути.

Господи, прости нам і пригорни до Себе. Не лишай нас наодинці, Отче, і будь з нами, грішними.


В'ячеслав Брюховецький

Антон Борковський

Тарас Возняк

Богдан Гаврилишин

Ярослав Грицак

Мирослав Маринович

Jan Pieklo

Мирослав Попович

Marja Przelomiec

Олег Рибачук

Andrzej Szeptycki

Krzysztof Zanussi

I inni/та інші


 

07.07.2013