PL | UA

220 Rocznica urodzin Aleksadra Fredry


Sejm RP przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Fredry w 220 rocznicę jego urodzin. Sejm uchwałą uczcił „pamięć wybitnego autora Zemsty, Ślubów panieńskich, Dożywocia, Pana Jowialskiego i wielu innych komedii, które stanowią fundament polskiej tradycji teatralnej”. Izba wyraziła uznanie dla dorobku Aleksandra Fredry. W uchwale Sejm przypomniał, że Fredro brał udział w kampanii napoleońskiej, za którą został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Legii Honorowej. Był też członkiem Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, posłem galicyjskiego Sejmu Krajowego, członkiem Rady Narodowej Lwowskiej, honorowym obywatelem Lwowa oraz członkiem Akademii Umiejętności.

Wniosek o upamiętnienie Aleksandra Fredry skierowali w maju br. do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu: Związek Artystów Scen Polskich, Fundacja Rodu Szeptyckich, Instytut Teatralny oraz Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych.
20.06.2013