PL | UA

Wsparcie Instytutu Teatralnego


Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego przesłał nam list popierający nasze starania o stworzenie w Polsce miejsca, które byłoby żywą pamiątką osoby i dorobku Aleksandra Fredry. Dyrektor Instytutu pan Maciej Nowak pisze w swoim liście między innymi, że Instytut Teatralny jest gotów do wielopłaszczyznowej współpracy przy tworzeniu merytorycznego planu działania takiej placówki oraz praktycznej pomocy przy organizacji ekspozycji muzealnej.
10.11.2009